O politiki varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev naročnikov ter drugih oseb, ki poslovno sodelujejo s podjetjem Os arhitektura (OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p., Linhartova ulica 11a, 2000 Maribor) v nadaljevanju: (OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p.) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p. ter pravicami posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p. se kot izvajalec storitev zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov servisnih, spletnih in drugih storitev. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje svojih storitev.

Varovanje osebnih podatkov

Zavedamo se, kako pomembni so vaši podatki, zato spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naših spletnih storitev. Uvedli bomo vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Vrsta podatkov in uporaba osebnih podatkov

Za potrebe upravljanja storitev, svetovanja in obveščanja o napakah, težavah in ostalih nadgradnjah v zvezi s storitvami in rešitvami, ki jih naše stranke uporabljajo, zbiramo naslednje podatke.

 • Naziv pravne osebe – stranka
 • Naslov pravne osebe – stranka
 • Davčno številko pravne osebe – stranka
 • Ime in priimek kontaktne osebe stranke
 • Elektronska pošta kontaktne osebe stranke
 • Telefonska številka kontaktne osebe stranke
 • Mobilna telefonska številka kontaktne osebe stranke
 • Druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani

Za pravilnost vnesenih podatkov strani uporabnika, podjetje OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p. ne odgovarja.

Pravice posameznikov

Podjetje OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p. zagotavlja uresničevanja posameznikovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve. Posameznikom podjetje OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
 • Pravico do popravka
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da se brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
 • Pravico do izbrisa
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.
 • Pravico do prenosljivosti
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetju OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Uporabniki lahko kadarkoli zahtevajo spremembo svojih pravic. To storijo tako, da s pisno izjavo (elektronska pošta) obvestijo podjetje OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p.

Varovanje zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju vseh osebnih podatkov. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja posredovali ali omogočili vpogled osebnih oz. drugih podatkov tretji razen, če bi to od nas zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval preko spletnega vmesnika, ali v papirni/elektronski obliki ob obisku podjetja OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p., ali predal zaposlenemu ob obisku v papirni/elektronski obliki, vključno z vsebino sporočil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Teh podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku. Prav tako podatkov uporabnikov ne bomo uporabili za pošiljanje promocijske e-pošte, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik izrecno naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Prek elektronske pošte bomo stopili v stik z uporabnikom v namene poteka storitev. V primeru napak ali nujnih obvestil v zvezi s potekom storitev pa bomo stopili v stik z uporabnikom preko kontaktne telefonske številke. Prav tako bomo telefonsko številko (SMS) uporabili za potrditev uporabnika v primeru prenosa ali uporabe zaupnih podatkov.

Izvajanje politike zasebnosti

Vse redno ali honorarno zaposlene osebe, kot tudi pravne osebe, ki izvajajo storitve za podjetje OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p. in imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p..

Politika o varstvu osebnih podatkov velja od objave oziroma od 5.4.2024 dalje.