OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za del območja v Mariboru